พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา มาให้ความรู้

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา (จากซ้ายสวมเสื้อสีเหลือง) คุณนาถฤดี อำไพฤทธิ์, คุณชุติมา อัตปัญญา และคุณธีรนาฎ มีนุ่น มาให้ความรู้ด้านการจัดทำทะเบียนวัตถุโบราณและวัสดุสำคัญภายในพิพิธภัณฑ์โนราเติม วิน วาด

Total Page Visits: 4 - Today Page Visits: 0
Copy link
Powered by Social Snap