ย้อนหลัง แลหน้า

อนุสรณ์สถานโนราเติม เมืองตรังป้จุบันตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

“สืบสายใย สายศิลป์ เติมวิน วาด ขอประกาศเหล่าพี่น้องผองชายหญิง..

“เมื่อครัังรับราชการที่ มอ. ใจจจ่อเพื่อสืบสายลายลูกเสือ..” การแสดงที่กรุงเทพมหานคร และการเดินทางไปครั้งเดียวกัน ข้าพเจ้าได้มีโอกาสรำโนราถวายพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่โรงละครแห่งชาติ ดังนั้นลูกหญิงของโนราเติม วิน วาด ๓ ใน ๔ คน จึงได้มีโอกาสรำถวายพ่อหลวง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และพระโอรสพระธิดาทั้งสี่ พี่วันเต็ม-พี่เววตาขณะเรียนอยู่โรงเรียนพิพัฒนา กทม. ว รำถวายเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๗ และวราภรณ์รำถวายเมื่อปี ๒๕๒๓ ขณะรับราชการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คงเป็นบุญญาบารมีของพ่อทำให้เรา ๓ คนพี่น้องได้รับสิงดีๆที่สุดในชีวิตด้วยกัน

รับราชการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รวม ๒๗ ปี หลังจากนั้นได้ขอลาออกจากราชการเพื่อขอสืบสานงานโนราของบรรพชนจนวาระสุดท้าย นั่นคือเส้นทางชีวิตที่เลือกเดินเอง และจะก้าวเดินไปให้ถึงที่สุด

“ชีวิตศิลปินลูกวาดวินทนได้
ถึงพ่อแม่ตายเรากะไม่กลัวไหร
การร้องการรำไม่ต่ำกว่าใคร
แบบเก่าแบบใหม่แบบไหนก็ดี….”

แม่จากไปเมื่อ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๙ ก่อนตายแม่พร่ำสอนไว้ว่า อย่าทุ่มโนรา แต่อย่าตั้งโรงจะลำบาก ทำไปกะสู้พ่อแม่ได้เป็น เป็นหญิง เรียนให้จบปริญญา ให้รับราชการชีวิตจะสบาย แต่เป็นลูกหลานโนราต้องรำเป็น ขับกลอนเป็น แต่งกลอนเป็น ได้แค่ไหนกะแค่นั้นก็คงพอแล้วนะนุ้ย ในภาพข้าพเจ้าได้รำหน้าศพแม่ในคืนก่อนวันเผาศพในวันรุ่งขึ้น และได้เคยรำหน้าศพอีก ๑ ครั้ง เมื่อครั้งที่แม่หนูวินไปรำถวายท่านเจ้าคุณอรรถโมลี … ดูเพิ่มเติม

เมื่อต้องมาสืบสานงานโนราเป็นคนต่อไปจากแม่หนูวิน ขณะอายุได้ ๔๘ ปีแล้ว ข้าพเจ้าได้ให้คำมั่นสัญญาตามที่แม่หนูวินบอกไว้ว่า “อย่าทุ่มตาหลวง อย่าให้ตาหลวงอดอยาก รักษาเครื่องโนราไว้ให้ดี อย่าให้เสียหาย” มีเพียงสิ่งเดียวที่ไม่อาจทำได้ “เรื่องโนราอย่าเข้าไปยุ่งมาก นุ้ยจะถอนตัวไม่ได้ ซึ่งข้าพเจ้าได้พยายามมาหลายครั้งแล้ว แต่ไม่อาจกระทำได้จริงๆ ก็ต้องทำตามเรี่ยวแรงและกำลังที่มีอยู่อย่างซื่อสัตย์ อดทน ทำให้ดีที่สุดเพื่อบรรพชนกันต่อไป

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ คือวันที่แม่หนูวินและพี่น้องทุกคนบอกว่า “แต้วต้องสืบสานโนราคนต่อไปจากแม่หนูวิน” และท่านก็ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการรำโนราของสายแม่คือสายโนราวัน วิน วาด ให้ติดตัวมา ความจริงในสิ่งนี้ขอฟ้าดิน ครูหมอโนราตายายทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ ทั้งครูหมอโนราที่รู้จักและไม่รู้จักจงเป็นพยาน ณ วันนี้ลูกไม่รู้ว่าจะมีพลังทำงานโนราได้ต่อไปยาวนานได้สักแค่ไหน มันอ่อนล้าเต็มทีแล้ว

Total Page Visits: 397 - Today Page Visits: 2
Copy link
Powered by Social Snap