สดุดีกถา

ด้วยอัตลักษณ์ของศิลปินที่เป็นเลิศทางด้านมุตโต ที่สามารถประยุกต์บทบาทของการแสดงให้สอดคล้องกับความนิยมของสังคม มโนราเติม วิน วาด ได้คิดค้นรูปแบบต่างๆนำมาใช้

ด้วยเอกลักษณ์ที่มีปฏิภาณไหวพริบที่สูงส่งทางด้านมุตโต ท่านมโนราเติม วิน วาด จึงยังอิ่มอยู่ในความคิดของคนรุ่นนั้น

Total Page Visits: 174 - Today Page Visits: 0
Copy link
Powered by Social Snap