โครงการโนราล่าแสงเหนือ ปี ๒๕๖๒ ตอนที่ ๑

เป็นกิจกรรมที่ทำขึ้นด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์ของเยาวชน”กลุ่มรักษ์โนรา ตำบลคูเต่า”โดยเริ่มจากการออมเงินเป็นรายอาทิตย์ตลอดปี เพื่อใช้ในการเดินทางตามล่าความฝัน เพื่อเผยแพร่ศิลปะการแสดงโนราไปสู่ภาคเหนือ ณ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๗ เมษายน ๒๕๖๒

Total Page Visits: 44 - Today Page Visits: 0
Copy link
Powered by Social Snap